Skip to content

Andel muslimer i olika länder och hur fredliga de är

February 27, 2016

Jag är rädd för att det kommer att bryta ut religionskrig över nästan hela värden. Med undantag för Japan och New Zeeland.

Petterssons gör Sverige lagom!

ISLAM. ”Dar-es-Salaam” – är inte bara en stad i Tanzania, det betyder också det islamiska Fredens Hus.

Det finns många miljoner bra och arbetsamma muslimer, jag känner några av dem men vad hjälper det så länge vi har islam och facit.

View original post 475 more words

Hello world!

April 28, 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.